Hoppa till innehåll
Hemsida » Bantning » Saxenda – recensioner, pris, sammansättning, effekter, substitut – viktminskning läkemedelsgenomgång

Saxenda – recensioner, pris, sammansättning, effekter, substitut – viktminskning läkemedelsgenomgång

Dagens åsikt kommer att handla om ett läkemedel som heter Saxenda. Detta läkemedel blir alltmer populärt vid behandling av övervikt och fetma. Saxenda finns i form av en injektionsvätska, lösning, som måste administreras med en speciell penna. Läkemedlet innehåller liraglutid, som används i kombination med rätt kost och fysisk aktivitet. Detta är ett receptbelagt läkemedel som inte återbetalas. En förpackning innehåller tre pennor, som var och en kan erhållas i 3 ml av läkemedlet.

Saxenda (olika betydelser)

Saxenda – vad är det och hur fungerar det?

Lek saxenda

Saxenda är ett speciellt läkemedel som kräver recept och används hos vuxna som lider av fetma eller övervikt. För att få bästa resultat är det nödvändigt att samtidigt använda en diet skräddarsydd för individuella behov och fysisk aktivitet. Liraglutid är den aktiva substansen i Saxenda och verkar på samma sätt som det hormon som utsöndras naturligt i tarmen efter en måltid. Tack vare detta påverkar läkemedlet receptorerna i hjärnan som styr känslan av hunger och mättnad, vilket leder till minskad aptit och en begränsning av mängden mat som konsumeras, vilket i sin tur leder till viktminskning.


Saxenda – Effekter av användning

Du kan uppleva vissa vanliga biverkningar när du tar Saxenda, såsom illamående, kräkningar, förstoppning, diarré, minskad aptit, huvudvärk och trötthet. Man bör också komma ihåg att Saxenda kan öka risken för att utveckla gallblåsersjukdom eller pankreatit. Din läkare kommer att övervaka dig noga medan du tar detta läkemedel och se till att eventuella risker hanteras på rätt sätt.

Saxenda kan hjälpa människor att uppnå betydande viktminskning i kombination med en hälsosam livsstil. Studierna visade att personer som tog Saxenda tillsammans med kost och motion förlorade i genomsnitt 18% av sin kroppsvikt jämfört med personer som använde kost och motion ensam.

Hur du använder Saxenda – Dosering

Att ta detta läkemedel är mer komplext och kräver mer uppmärksamhet än att bara svälja tabletter eller kapslar. Det är en lösning avsedd för subkutan administrering, till exempel i låret, armen eller buken. Administrering av läkemedlet intravenöst eller intramuskulärt bör undvikas. Det är viktigt att ta medicinen vid en bestämd tid, men valet av tid i sig är godtyckligt – du behöver bara vara konsekvent. I början är dosen 0,6 mg en gång om dagen. Därefter ökas dosen med ytterligare 0,6 mg per dag, men inte oftare än varje vecka. Den maximala dosen är 3 mg per dag och överskridande av denna dos bör undvikas.

Fördelar och nackdelar – Saxenda

Saxenda – Produktens sammansättning

Saxenda innehåller den aktiva substansen liraglutid i en dos av 6 mg per 1 ml injektionsvätska, lösning. En 3 ml spruta innehåller 18 mg liraglutid och detta läkemedel innehåller också flera andra hjälpämnen, såsom dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor. På grund av att det är ett avancerat läkemedel kan det endast köpas med recept och du bör noggrant läsa bipacksedeln före användning. För säkerhets skull ska detta läkemedel förvaras på en torr plats, utom räckhåll för barn.

Saxenda Användarrecensioner

Saxenda är ett effektivt läkemedel som har hjälpt många människor i kampen mot övervikt. Patienter delar sina erfarenheter och åsikter om detta läkemedel. En av de personer som har använt Saxenda under en tid har märkt att hon går ner i vikt i genomsnitt cirka ett kilo per vecka, men känner sig illamående, dåsig och törstig, vilket hon försöker lindra genom att dricka rätt mängd vatten. Tyvärr hjälpte denna lösning inte en annan patient, eftersom han inte observerade de förväntade förändringarna i kroppsvikt, och biverkningarna var för tunga för honom.

Var man kan köpa och hur mycket kostar Saxenda – Pris och tillgängliga kampanjer

Saxenda för viktminskning

Saxenda är ett receptbelagt preparat som endast kan köpas från stationära apotek. Det är inte möjligt att köpa det online, men du kan göra en bokning online och hämta läkemedlet personligen på apoteket. En förpackning består av 3 pennor med 3 ml vardera, men innehåller inte nålar, som måste köpas separat. Den totala mängden aktiv substans i en förpackning är 54 mg. Kostnaden för ett paket av läkemedlet beror på inköpsplatsen.


Saxenda – Biverkningar och kontraindikationer

Saxenda är inte lämplig för alla patienter. Det ska inte användas av personer över 75 år, personer som använder andra bantningspreparat, personer med ätstörningar, hormonella störningar, njur- eller leverfunktion, samt av personer som är allergiska mot någon del av läkemedlet.

Biverkningar som illamående, diarré, förstoppning, kräkningar, hypoglykemi, yrsel och huvudvärk, muntorrhet, gastroesofageal reflux, sömnlöshet, smakstörningar, flatulens och gas och gallsten kan uppstå vid användning av Saxenda. Detta är bara en del av de möjliga biverkningarna, så om du upplever några oönskade symtom ska du omedelbart kontakta din läkare. Du bör också använda läkemedlet med försiktighet och enligt anvisningar från din läkare.

  Slimdropico – recensioner, pris, sammansättning, effekter – Är viktminskning droppar effektiva?

FAQ – Vanliga frågor

Hur länge kan Saxenda användas?

Längden på behandlingen med Saxenda bestäms av din läkare. Det rekommenderas vanligtvis att behandlingen fortsätter i minst 3 månader om en viktnedgång på minst 5 % har uppnåtts. Det slutliga beslutet ligger dock hos specialisten.

Vilka resultat kan man uppnå med Saxenda?

Effekterna av behandlingen med Saxenda beror på individuella faktorer, t.ex. utgångs BMI och kroppsvikt. Man uppskattar dock att minst 5 % av kroppsvikten kan förloras under de första tre månaderna av användningen.

Hur mycket kostar en månads behandling med Saxenda?

Kostnaden för en månads behandling med Saxenda beror på den individuella doseringen som din läkare fastställer. Det är inte möjligt att fastställa kostnaden entydigt utan uppgifter om doseringen.

Sammanfattning – Är det värt att köpa Saxenda?

Saxenda bantning läkemedel

Att bedöma effektiviteten av Saxenda vid behandling av fetma är svårt på grund av sjukdomens komplexa natur, som har olika orsaker. Läkemedel som Saxenda används vanligtvis när andra viktminskningsmetoder har misslyckats. För personer som är mycket överviktiga och redan har provat många alternativ kan Saxenda vara det sista hoppet före riskabel bariatrisk kirurgi. Beslutet att använda läkemedlet beror på det enskilda fallet. Vi rekommenderar att du börjar med en hälsosam kost och naturliga kosttillskott som hjälper till att minska aptiten och påskynda ämnesomsättningen. Om du behöver hjälp med att välja ett tillägg kan du använda vår viktminskning tillägg ranking.